Online congres – Verslavingsproblematiek

Ondanks het feit dat er steeds meer wetenschappelijke kennis beschikbaar is over verslavingsproblematiek, levert de begeleiding en behandeling van verslaafde mensen nog steeds veel problemen op.
Daarbij is het een gegeven dat verslaving vaak samenhangt met andere psychiatrische aandoeningen, waardoor de noodzaak ontstaat om verslavingsproblematiek integraal te koppelen aan psychiatrische comorbiditeit. Mensen met een verslaving laten zich echter niet altijd behandelen. Hulpverleners staan dan voor een dilemma: hoe, wanneer en tot waar grijp je in? Er is helaas geen nationaal geïmplementeerde richtlijn die zo’n beslissing ondersteunt.

Dit vormt de aanleiding om ook in 2021 verslavingsproblematiek weer vanuit verschillende invalshoeken te benaderen.

Welke kennis is van belang en wat zijn de kansen en bedreigingen in de begeleiding en behandeling van verslavingsproblematiek? Wat zijn neurobiologische mechanismen die bijdragen aan (de ontwikkeling van) verslaving? Welke effectieve behandelstrategieën zijn beschikbaar en hoe het gesprek aan te gaan? Hoe vindt de begeleiding van kinderen van verslaafde ouders plaats? En hoe om te gaan met gameverslaving?

Deze en andere vragen passeren de revue tijdens deze vierde editie van het jaarlijks congres Verslavingsproblematiek, dat dit jaar online plaatsvindt.

Dit online congres start op 25 maart 2021 en is te bekijken t/m 24 april 2021

Evenementdetails