Webinarreeks Psychofarmaca in de praktijk

Een intensieve basiscursus voor verpleegkundig specialisten.

Tijdens de eerste online cursusmiddag bespreken we de basisprincipes van de farmacokinetiek. Met behulp van casuïstiek bieden we je een leidraad voor het adequaat wijzigen van doseringen en het toepassen van bloedspiegels. Ook besteden we aandacht aan farmacokinetiek bij bijzondere patiëntenpopulaties en farmacogenetica en krijg je een toelichting op de huiswerkopdracht. De rest van de middag behandelen we interacties in de dagelijkse praktijk: je leert hoe een interactiesignaal tot stand komt en wat de risico’s en beperkingen van deze signalen zijn. Verder heb je na de scholing handvatten om een aantal klinisch relevante interacties af te handelen.

Angst- en stemmingsstoornissen vormen belangrijke ziektebeelden in de GGZ. Tijdens de tweede online cursusdag komen anxiolytica en antidepressiva aan bod. We bespreken de beschikbare middelen en je leert hoe je met deze middelen kunt starten, switchen en stoppen. Uiteraard is er daarbij veel aandacht voor bijwerkingsprofielen. Aan het einde van de dag ben je bekend met afhankelijkheid van benzodiazepinen. Ook ben je in staat om risicomomenten en risicopopulaties te identificeren.

In het eerste gedeelte van deze vierde online cursusdag richten we ons op de werking, bijwerkingen en farmacologische achtergrond van antipsychotica en stemmingsstabilisatoren. Uiteindelijk ben je in staat om bijwerkingen te signaleren en in overleg met de hoofdbehandelaar een beleid ten aanzien daarvan te formuleren. Daarna wordt de link gelegd met de klinische praktijk: er is achtereenvolgens aandacht voor cardiovasculaire bijwerkingen, seksuele bijwerkingen en bewegingsstoornissen.

Op deze derde online cursusdag is er aandacht voor stimulantia. Het ziektebeeld ADHD komt daarbij uitvoerig aan bod. Je leert welke middelen je kunt toepassen en krijgt inzichten in de werking en de bijwerkingen. Verder is er aandacht voor de invloed van psychofarmaca en psychiatrische diagnoses op de rijvaardigheid. Tot slot wordt tijdens dit dagdeel de huiswerkopdracht besproken en worden prangende vragen over het voorschrijven van psychofarmaca beantwoord.

voor leden van Psyfar vs
Per sessie (leden)
€252
voor niet leden
Per sessie (niet-leden)
€272
voor leden van Psyfar vs
Gehele cursus (leden)
€675
voor niet leden
Gehele cursus (niet leden)
€729
Evenementdetails